Why Electric Outboards?

Are electric outboard motors a worthwhile investment? The advantages of these motors are evident to anglers and undeniably compelling for those seeking an enhanced boating experience.

Explore the top six reasons why a growing number of individuals are opting for electric outboards.


1-Silent Operation: On board, you’ll experience near-silence. The absence of disruptive noise ensures a tranquil environment, especially beneficial for anglers aiming to avoid startling fish. It’s a serene connection between you and nature.
2-Cleanliness: Say goodbye to greasy dirt that can tarnish your hands, clothes, deck, and trunk. Electric outboard motors eliminate the mess during both usage and transportation, offering a cleaner and more enjoyable boating experience.
3-Reduced Maintenance: With direct-drive technology, electric outboard motors have fewer moving parts, resulting in decreased time and cost for regular maintenance. This streamlined design contributes to a more efficient and hassle-free boating experience.
4-Exhaust-Free Operation: The absence of fuel or exhaust smells is a boon for your health and the well-being of your family. As more regions and lakes prohibit combustion motors, electric outboard motors emerge as the exclusive choice for many anglers and boating enthusiasts, reflecting a burgeoning trend that may shape the future of boating. Also, governments begin to commit further to carbon-neutral and emission-free propulsion.
5-Enhanced Safety: Safety is paramount in boating, and electric outboard motors offer a distinct advantage. Utilizing a non-flammable and waterproof battery significantly reduces risks associated with fires and potential shutdowns due to water damage. This shift minimizes safety concerns, allowing you to focus solely on enjoying the picturesque views and creating lasting memories.
6-Smooth Navigation: The key to any outboard motor’s performance lies in navigation through diverse waterways. Electric motors excel in this aspect, providing the best boating experience with improved response times. Unlike traditional petrol motors, which may have a delay between throttle movement and motor response, electric outboards respond promptly, ensuring a seamless and responsive navigation experience.

Additionally, electric outboard motors can serve as secondary engines, acting as kickers or auxiliary engines. Many users also find them invaluable in emergencies when the main motor malfunctions. Embrace the electric outboard trend for a cleaner, quieter, and more efficient boating adventure.

If you’re interested in the VOLTOC electric outboard motors or have a question, please contact our team. Mail to : info@voltoc.com

Neden Elektrikli Dıştan Takma Motorlar?

Elektrikli dıştan takma tekne motorları yatırım yapmaya değer mi? Bu motorların avantajları, olta balıkçıları için açıkça görünmektedir ve artan bir tekne deneyimi arayanlar için kuşkusuz çekicidir.

Elektrikli dıştan takma motorları tercih eden bireylerin sayısının artmasının ardında yatan altı ana sebebi keşfedin.


1-Sessiz Çalışma: Tekne üzerinde neredeyse sessizliği yaşayacaksınız. Rahatsız edici gürültünün eksikliği, özellikle balıkları korkutmaktan kaçınmaya çalışan balıkçılar için özellikle faydalı olan huzurlu bir ortam sağlar. Bu durum, doğa ile sizin aranızda dingin bir bağlantı kurmaktadır.
2-Temizlik: Ellerinizi, giysilerinizi, güvertenizi ve bagajınızı karartacak yağlı kirle vedalaşın. Elektrikli dıştan takma motorlar, kullanım ve taşıma sırasında oluşan karmaşayı ortadan kaldırarak daha temiz ve keyifli bir seyir deneyimi sunar.
3-Daha Az Bakım: Doğrudan tahrik teknolojisi sayesinde elektrikli dıştan takma motorlarda daha az hareketli parça bulunur, bu da düzenli bakım için harcanan zamanı ve maliyeti azaltır. Bu basitleştirilmiş tasarım, daha verimli ve sorunsuz bir denizcilik deneyimine katkı sağlar.
4-Egzozsuz Çalışma: Yakıt veya egzoz kokularının olmaması, sağlığınız ve ailenizin iyiliği için bir nimettir. Daha fazla bölge ve gölün içten yanmalı motorları yasaklamasıyla birlikte, elektrikli dıştan takma motorlar birçok balıkçı ve denizcilik tutkunu için özel bir tercih olarak ortaya çıkar ve denizcilik sektörünün geleceğini şekillendirebilecek bir eğilimi yansıtır. Dahası, hükümetler, karbon nötr ve emisyonsuz itiş sistemlerine daha fazla taahhütte bulunmaya başlıyor.
5-Geliştirilmiş Güvenlik: Denizcilikte güvenlik birinci önceliktir ve elektrikli dıştan takma motorlar belirgin bir avantaj sunar. Alev almayan ve su geçirmez bir batarya kullanımı, yangın ve su hasarı nedeniyle olası arızalarla ilgili riskleri önemli ölçüde azaltır. Bu değişiklik, güvenlik endişelerini minimuma indirir ve sadece muhteşem manzaraların tadını çıkarmanıza ve unutulmaz anılar biriktirmenize odaklanmanıza olanak tanır.
6-Pürüzsüz Seyir: Her dıştan takma motorun performansının anahtarı, çeşitli su yollarında gezinme yeteneğindedir. Elektrikli motorlar bu konuda mükemmel bir performans sergileyerek geliştirilmiş yanıt süreleri ile en iyi denizcilik deneyimini sunar. Geleneksel benzinli motorların, gaz kolu hareketi ile motor tepkisi arasında gecikme yaşayabileceği aksine, elektrikli dıştan takma motorlar hızlı bir şekilde tepki verir, sorunsuz ve duyarlı bir seyir deneyimi sağlar.

Ek olarak, elektrikli dıştan takma motorlar ikincil motorlar olarak hizmet verebilir veya yardımcı motorlar olarak işlev görebilir. Birçok kullanıcı, ana motor arızalandığında acil durumlarda da son derece değerli olduklarını düşünmektedir. Temiz, sessiz ve daha verimli bir denizcilik macerası için elektrikli dıştan takma trendini benimseyin.

VOLTOC elektrikli dıştan takma motorlarına ilgi duyuyorsanız veya bir sorunuz varsa, lütfen ekibimizle iletişime geçin. E-posta: info@voltoc.com